Grootverbruikers zijn afnemers van elektriciteit met een aansluitwaarde van boven de 3×80 Ampere. Bij gas is deze grens ook op de grootte van de meter gebaseerd: G40 aansluitingen en groter zijn grootverbruiker. Voorheen werd deze grens gebaseerd op het jaarverbruik (>170.000 m3): deze regel is niet meer van toepassing.