U koopt uw energie bij uw energieleverancier, maar wie zorgt ervoor dat de energie ook daadwerkelijk bij wordt geleverd?

Producent
De producenten wekken elektriciteit op of produceren gas. Zij voeden dit in op de transmissie- en distributienetten van de netbeheerders.

Netbeheerder
De netbeheerders zijn de eigenaren van de elektriciteitskabels en gasleidingen. Zij transporteren en distribueren de energie naar de eindgebruikers. Wie uw netbeheerder is, hangt af van uw vestigingsplaats.

Leverancier
De leverancier koopt energie in bij de producenten en verkoopt het weer aan de eindgebruikers. Producent en leverancier zijn overigens vaak onderdelen van hetzelfde bedrijf. De leverancier brengt u ook de energiebelasting van de overheid in rekening.

Meetbedrijf
Het meetbedrijf meet uw energiestromen. Zij geven de meetgegevens door aan uw netbeheerder voor de allocatie en zij geven het weer door aan uw leverancier voor een correcte factuur. Enavi geeft u bovendien zelf inzicht in uw verbruik en opwek.

Eindgebruiker
U kunt de energie gebruiken, die u nodig bent voor uw bedrijfsvoering. Als grootverbruiker betaalt u de netbeheerder een vergoeding voor de aansluiting en het transport, heeft u een leveringscontract met uw leverancier, en heeft u een contract met een meetbedrijf voor het meten van uw energieverbruik. Naast energie verbruiken kunt u natuurlijk ook zelf energie opwekken en terugleveren met bijvoorbeeld zonnepanelen. Ook dan is een correcte meting verplicht in verband met de subsidieverstrekking. Enavi regelt het graag voor u.