Professioneel beheer en onderhoud

Bent u eigenaar van een elektrische installatie op middenspanningsniveau, bijvoorbeeld van een transformator of heeft u meerdere stations achter uw elektriciteitsaansluiting? Professioneel beheer en onderhoud is dan essentieel voor uw bedrijfsvoering.

Daarnaast bent u aansprakelijk indien de installatie niet goed of niet veilig functioneert.  De Arbowet en verzekeraars stellen strikte veiligheidsnormen aan het beheren en onderhoud van elektrische installatie(s). U dient een zogenaamde installatieverantwoordelijke aan te wijzen, die belast is met het beheer en onderhoud van de uw elektrische installatie(s). Alleen deskundige, goed onderrichte en bevoegde werknemers mogen elektrotechnische en bedieningswerkzaamheden uitvoeren. U kunt ervoor kiezen om de installatieverantwoordelijkheid en het beheer en onderhoud van uw elektrische installatie(s) in eigen beheer onder te brengen of uit te besteden aan een gespecialiseerde partij als Enavi.

Als u geen installatieverantwoordelijke heeft aangewezen, dan valt die taak automatisch toe aan de hoogste functionaris binnen uw organisatie. Hij of zij is dan persoonlijk aansprakelijk bij onveilige situaties of onveilige werkzaamheden. Indien u de verantwoordelijkheid echter aan Enavi overdraagt, handelt u niet alleen daadwerkelijk, maar ook formeel aantoonbaar zorgvuldig en niet-laakbaar.

Enavi kan de installatieverantwoordelijkheid van uw elektrische (middenspannings)installatie vakkundig van u overnemen. Onze experts werken dagelijks met elektrische installaties. U kunt de verantwoordelijkheid voor uw installaties dan ook met een gerust hart overdragen aan Enavi. Enavi zorgt er dan samen met u voor dat uw installatie voldoet aan Arbo-wetgeving en technische- en veiligheidsvoorschriften, die zijn omschreven in de geldende product- en NEN-normen.

Klik hieronder voor de brochure: Installatieverantwoordelijkheid

Onze service bestaat uit:

  • opstellen en naleving van schakelprocedures voor de uit- en inbedrijfname van de installatie

  • in en uit bedrijf nemen van de installatie of componenten

  • opstellen en naleving van bedieningsprocedures en werkinstructies

  • opstellen en naleving van een sleutelplan

  • opstellen van en toezicht houden op het opleidingsplan, de bijbehorende aanwijzingen  en raamovereenkomsten voor medewerkers

  • beheer van documenten en tekeningen van de installatie (o.a. met betrekking tot de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten)

  • inspecteren en onderhouden van de installatie

  • adviseren over en goedkeuren van aanpassingen aan of vervanging van de installatie

  • controleren of werkzaamheden worden uitgevoerd conform de geldende veiligheidsnormen

U kunt de bovenstaande taken volledig extern beleggen of u kiest voor gedeelde verantwoordelijkheid. Afhankelijk van uw situatie kiest u voor volledige ontzorging of houdt u deels zelf de touwtjes in handen.

De overname van uw installatie start altijd met een nulmeting. Daarin beoordelen we of de installatie in goede staat verkeert en voldoet aan alle technische en veiligheidseisen. Aan de hand daarvan maken we afspraken om het beheer en onderhoud voor de installatie over te nemen.

Vraag direct een offerte aan

Vul uw gegevens in en u ontvangt van ons vrijblijvend een offerte.