Een gecertificeerd meetbedrijf voor zowel gas als elektriciteit

U gebruikt in uw bedrijf of organisatie veel elektriciteit en/of gas. U produceert zelf energie met uw eigen energiesysteem? Enavi meet deze energiestromen en zorgt ervoor dat alle betrokken partijen tijdig de juiste meetgegevens ontvangen.

De betrouwbare meetgegevens van Enavi vormen de basis voor een correcte nota van uw energieleverancier of van uw SDE-subsidie. Alleen een gecertificeerd meetbedrijf mag uw energiestromen meten. Enavi is een gecertificeerd meetbedrijf voor zowel gas als elektriciteit.  Met Enavi bent u er zeker van dat u voldoet aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Elektriciteitsmeter

Elektriciteitsmeter

Zoekt u een deskundig bedrijf die u elektriciteitsverbruik meet en zorgt dat alle betrokken partijen tijdig de juiste meetgegevens krijgen? Enavi ontzorgt u volledig. Wij ontwerpen, plaatsen en beheren de meetinrichting. We lezen uw elektriciteitsmeter uit en verwerken de meetgegevens. Ook het preventieve onderhoud verzorgen wij voor u. Mocht zich toch een storing voordoen, dan lost onze storingsdienst deze op.

Voor onze meetdiensten betaalt u een aantrekkelijk periodiek tarief. Dit is inclusief huur, beheer en onderhoud van zowel de elektriciteitsmeter als onze storingsdienst. Ook het uitlezen, valideren en doorgeven van de meetgegevens is inbegrepen.

Gasmeter

Zoekt u een deskundig bedrijf die u gasverbruik meet en zorgt dat alle betrokken partijen tijdig de juiste meetgegevens ontvangen? Enavi ontzorgt u volledig. Wij ontwerpen, plaatsen en beheren de meetinrichting. We lezen uw gasmeter uit en verwerken de meetgegevens. Ook het preventieve onderhoud verzorgen wij voor u. Mocht zich toch een storing voordoen, dan lost onze storingsdienst deze op.

Voor onze meetdiensten betaalt u een aantrekkelijk periodiek tarief. Dit is inclusief huur, beheer en onderhoud van zowel de gasmeter als onze storingsdienst. Ook het uitlezen, valideren en doorgeven van de meetgegevens is inbegrepen.

Gasmeter
Bruto productiemeter

Bruto productiemeter

Wekt u zelf energie op en krijgt u daar subsidie voor? Dan heeft u een bruto productiemeter nodig.

Enavi biedt u een betrouwbare bruto productiemeting. In combinatie met de verbruiksmeter maken wij uw opwek en verbruik inzichtelijk. De bruto productiemeter meet de hoeveelheid opgewekte energie, uw hoofdmeter registreert wat u terug levert. Hiermee voldoet u aan de voorwaarden voor de SDE-subsidie en krijgt u exact de subsidie, waar u recht op heeft.

Tussenmeters

Heeft u meerdere bedrijfsruimten achter één aansluiting op het net? Bijvoorbeeld in uw bedrijfsverzamelgebouw of zorginstelling? Dan wilt u het liefst inzicht in het energieverbruik per ruimte, zodat u exact ziet hoeveel energie door elke huurder of afdeling wordt verbruikt. Zo kunt u de kosten transparant en eerlijk doorbelasten naar de gebruikers.

Of heeft meerdere productielijnen, machines en/of andere energieslurpers? Bijvoorbeeld in uw fabriek of datacenter? Dan wilt u het liefst inzicht in het elektriciteitsverbruik productielijn en/of machine, zodat u uw energieverbruik exact kunt relateren aan uw productieproces.

Dit is mogelijk met onze tussenmeters. Hiermee krijgt u het inzicht dat u nodig heeft. We adviseren u graag.

Tussenmeters
Bruto productiemeter

G2C Datalogger

Wanneer u een grootverbruik gasaansluiting heeft en minder dan 170.000 m3 per jaar verbruikt dan heeft u een G2C profiel aansluiting. Momenteel worden één keer per jaar de meterstanden opgenomen.

Door een wijziging in de Meetcode is het per 1 februari 2020 verplicht om de meetinrichting maandelijks uit te lezen. Dit kan alleen gebeuren als de meetinrichting telemetrisch is en daardoor op afstand kan worden uitgelezen.

Vraag direct een offerte aan

Vul uw gegevens in en u ontvangt van ons vrijblijvend een offerte.